Podmínky použití

Toto prohlášení se vztahuje na všechny webové stránky T15.cz a všechny související kanály RSS. Při přístupu na tuto webovou stránku souhlasíte s těmito Podmínkami použití a všemi platnými zákony a předpisy a souhlasíte s tím, že jste odpovědní za dodržování všech platných místních zákonů. Pokud nesouhlasíte s některou z těchto podmínek, je používání této webové stránky nebo přístup na ni zakázáno. Materiály obsažené na těchto stránkách jsou chráněny příslušnými autorskými právy a ochrannými známkami.

1. Licence k použití

Je povoleno dočasně stáhnout jednu kopii materiálů (textový a grafický obsah) na webových stránkách T15.cz pro osobní a nekomerční použití pouze za účelem prohlížení. Znamená udělení licence, nikoli převod vlastnického práva. Na základě této licence nesmíte:

1. Upravovat, kopírovat nebo používat obrázky nebo materiály;

2. Používat obrázky/materiály pro jakékoli komerční účely nebo jakoukoli veřejnou prezentaci (komerční i nekomerční);

3. Pokusit se nebo dekompilovat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software obsažený na webových stránkách T15.cz;

4. Odstraňte autorská práva nebo jakékoli jiné označení vlastnictví na obrázky/materiály nebo;

5. Přeneste obrázky/materiály na jinou osobu nebo „zrcadlte“ obrázky/materiály na jakýkoli jiný server.

Tato licence automaticky vyprší, pokud porušíte kteroukoli z těchto podmínek a může být T15.cz kdykoli ukončena. Po ukončení prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení této licence musíte zničit veškeré stažené materiály ve vašem vlastnictví, ať už v elektronické nebo tištěné podobě.

2. Vložení obsahu a podmínky použití materiálů

Vkládáním obrázků a obsahu (textových štítků) povolujete webovým stránkám T15.cz jejich použití a souhlasíte s následujícím:


1. Uživatel, který vložil obsah, prohlašuje, že je vlastníkem autorských práv nebo obdržel povolení/licenci k jeho používání a vkládání;

2. Uděluji T15.cz nevýhradní právo používat jakýkoli materiál, který byl vložen prostřednictvím webové stránky T15.cz;

3. Umožníte T15.cz používat obrázky pro účely public relations, reklamy na stránce pro její podporu a účely tisku.

3. Vyloučení odpovědnosti

Materiály na webových stránkách T15.cz jsou poskytovány „tak, jak jsou". T15.cz neposkytuje žádné záruky, vyjádřené ani předpokládané, a tímto odmítá a neguje všechny ostatní záruky, včetně, bez omezení, odvozených záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro praktickou účel nebo porušení duševního vlastnictví nebo jiné porušení práv. Kromě toho společnost T15.cz nečiní žádná prohlášení ohledně správnosti prohlášení, které by mohlo být výsledkem použití materiálů na jejích webových stránkách nebo jinak souvisejících s takovými materiály nebo materiály jiných webové stránky propojené s touto stránkou.

4. Omezení

T15.cz nebo jeho přispěvatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za jakoukoli škodu (včetně, bez omezení, škody způsobené ztrátou dat nebo zisku nebo v důsledku přerušení podnikání) vyplývající z použití nebo nemožnosti použít materiály na webových stránkách T15.cz, a to i v v případě, že T15.cz nebo autorizovaný zástupce T15.cz byli ústně nebo písemně upozorněni na možnost takové škody. Je to proto, že některé jurisdikce neumožňují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody; tato omezení se na vás nemusí vztahovat.

5. Revize a tiskové chyby

Materiály zveřejněné na stránkách T15.cz mohly obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. T15.cz nezaručuje, že některý z materiálů na webových stránkách je 100% správný, úplný nebo aktuální. Společnost T15.cz může kdykoli bez předchozího upozornění provádět změny v materiálech obsažených na jejích webových stránkách. T15.cz se nijak nezavazuje materiály aktualizovat.

6. Externí odkazy

T15.cz nekontroluje všechny stránky propojené s jejími webovými stránkami a nenese odpovědnost za obsah žádného z takových odkazujících stránek. Poskytnutím odkazů na jiné stránky T15.cz nepotvrzuje správnost, ani necertifikuje ani nezaručuje informace dostupné na těchto externích webových stránkách. Používání jakýchkoli propojených stránek je na vlastní riziko a odpovědnost uživatele/návštěvníka.

7. Úprava Podmínek používání

T15.cz může kdykoli bez předchozího upozornění revidovat tyto Podmínky a ustanovení. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni aktuální verzí těchto Podmínek používání.

8. Rozhodné právo

Jakýkoli nárok týkající se webových stránek T15.cz se bude řídit zákony České republiky, bez ohledu na její kolizní ustanovení. Na tyto webové stránky se vztahují všeobecné obchodní podmínky.

9. Ochrana osobních údajů

Registrační údaje a některé další informace o návštěvnících podléhají zásadám ochrany osobních údajů.